̃Gg[͂ĂȃubN}[Nɒlj

Unix :: 拡張子「.bak」を付加して一括リネーム/path/to/hoge 配下のすべてのファイルを、拡張子「.bak」を付加して一括リネーム

% find /path/to/hoge -type f | awk '{print "mv",$0,$0".bak"}' | sh

別解

% find /path/to/hoge -type f | xargs -i mv {}{,.bak}
  • xargs : -i = {} を引数リストに置き換えるunix/command_operation/awk_print_sh.txt